Κριτήρια αναζήτησης: 2017
Βρέθηκε 1 αποτέλεσμα
Βρέθηκε 1 αποτέλεσμα , σύνολο σελίδων 1.
Εφαρμοζόμενα κριτήρια αναζήτησης: 2017 Ακύρωση των κριτηρίων αναζήτησης
Περιορισμός αποτελεσμάτων με τη χρήση επιπλέον κριτηρίων αναζήτησης
Λίστα μετα τα αποτελέσματα αναζήτησης:
Τίτλος σε άλλη γλώσσα: Ποιο είναι το κόστος των ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων στο Ελληνικό Σύστημα Υγείας. Μέτρηση δεικτών [Αγγλική] Ημερομηνία: 10-09-2018 [2018-09-10] Συγγραφέας: Koutalianou, Maria Σχολή: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα: Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) Περίληψη (Abstract): Drug treatment is becoming more expensive due to the increased cost for the introduction of new drugs even if the use of placebo decreases the cost. Also, it seems to be an uneven distribution of medication cost for different categories of therapies among hospitals. To estimate the cost of nosocomial infections it is useful to create an appropriate measurement with indicators which are crucial and...