Κριτήρια αναζήτησης: 2016/679(ΕΕ)
Βρέθηκε 1 αποτέλεσμα
Βρέθηκε 1 αποτέλεσμα , σύνολο σελίδων 1.
Εφαρμοζόμενα κριτήρια αναζήτησης: 2016/679(ΕΕ) Ακύρωση των κριτηρίων αναζήτησης
Περιορισμός αποτελεσμάτων με τη χρήση επιπλέον κριτηρίων αναζήτησης
Λίστα μετα τα αποτελέσματα αναζήτησης:
Τίτλος σε άλλη γλώσσα: The General Regulation on the Protection of Personal Data 2016/679 (EU) in Financial Services Businesses [Αγγλική] Ημερομηνία: 20-09-2020 [2020-09-20] Συγγραφέας: Κρούσκη, Ευθυμία Σχολή: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα: Τραπεζική (ΤΡΑ) Περίληψη (Abstract): Η παρούσα διπλωματική εργασία, προσπαθεί να εξετάσει εκτενώς το νέο κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων 679/2016/ΕΕ, και την εφαρμογή του σε επιχειρήσεις χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, οι οποίες διαχειρίζονται πληθώρα πληροφοριών προσωπικών δεδομένων τόσο των πελατών τους και των προμηθευτών τους, όσο και των υπαλλήλων τους που εργάζονται για αυτές. ...