Κριτήρια αναζήτησης: 2001-2015
Βρέθηκε 1 αποτέλεσμα
Βρέθηκε 1 αποτέλεσμα , σύνολο σελίδων 1.
Εφαρμοζόμενα κριτήρια αναζήτησης: 2001-2015 Ακύρωση των κριτηρίων αναζήτησης
Περιορισμός αποτελεσμάτων με τη χρήση επιπλέον κριτηρίων αναζήτησης
Λίστα μετα τα αποτελέσματα αναζήτησης:
Τίτλος σε άλλη γλώσσα: THE EVOLUTION OF DEPOSITS [Αγγλική] Ημερομηνία: 10-03-2016 [2016-03-10] Συγγραφέας: ΚΑΡΑΦΩΤΙΑ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Σχολή: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα: Τραπεζική (ΤΡΑ) Περίληψη (Abstract): Σε όλες τις χώρες του κόσμου η επίτευξη ικανοποιητικών αναπτυξιακών ρυθμών συνοδεύεται από την ανοδική πορεία των τραπεζικών καταθέσεων. Στην Ελλάδα η πορεία των καταθέσεων είναι αβέβαιη και δεν μπορεί να είναι προβλέψιμη. Η παρατεταμένη κρίση που μαστίζει την εθνική οικονομία έχει προκαλέσει συρρίκνωση των τραπεζικών καταθέσεων. Όταν η οικονομία μιας χώρας διέρχεται φάση παρατεταμένης ύφεσης ...