Κριτήρια αναζήτησης: 20ος αιώνας
Βρέθηκε 1 αποτέλεσμα
Βρέθηκε 1 αποτέλεσμα , σύνολο σελίδων 1.
Εφαρμοζόμενα κριτήρια αναζήτησης: 20ος αιώνας Ακύρωση των κριτηρίων αναζήτησης
Περιορισμός αποτελεσμάτων με τη χρήση επιπλέον κριτηρίων αναζήτησης
Λίστα μετα τα αποτελέσματα αναζήτησης:
Ημερομηνία: 05-09-2022 [2022-09-05] Συγγραφέας: Χορδάκη, Ευαγγελία Σχολή: Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών Περίληψη (Abstract): The current dissertation focuses on the practices of science communication and the intertwinement of gender and knowledge circulation in the Greek feminist birth control movement during the second half of the 20th century. It aims to show how women’s engagement with knowledge (through their participation in the feminist birth control movement) changed their experiences and realities – the performa...