Κριτήρια αναζήτησης: 2 star hotel
Βρέθηκε 1 αποτέλεσμα
Βρέθηκε 1 αποτέλεσμα , σύνολο σελίδων 1.
Εφαρμοζόμενα κριτήρια αναζήτησης: 2 star hotel Ακύρωση των κριτηρίων αναζήτησης
Περιορισμός αποτελεσμάτων με τη χρήση επιπλέον κριτηρίων αναζήτησης
Λίστα μετα τα αποτελέσματα αναζήτησης:
Τίτλος σε άλλη γλώσσα: Business Plan for Fysilanis & Co Hotel-Restaurant [Αγγλική] Ημερομηνία: 29-09-2019 [2019-09-29] Συγγραφέας: ΦΥΣΙΛΑΝΗ, ΔΕΣΠΟΙΝΑ Σχολή: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα: Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΔΤΕ) Περίληψη (Abstract): H Ομόρρυθμη Εταιρία «Φυσιλανης και Σια Ο.Ε» αποτελείται από ένα ξενοδοχείο 16 δωματίων κατηγορίας δυο αστέρων και ένα εστιατόριο με ελληνική παραδοσιακή κουζίνα χωρητικότητας 150 τραπεζοκαθισμάτων. Η πορεία της επιχείρησης μέχρι στιγμής είναι καλή όσον αφορά τα οικονομικά αποτελέσματα λόγω της ύπαρξης χαμηλού ανταγωνισμού αλλά και λόγω της αφοσίωσης των πελατών της, διότι είναι μια οικογενειακή επ...