Κριτήρια αναζήτησης: 2^6
Βρέθηκε 1 αποτέλεσμα
Βρέθηκε 1 αποτέλεσμα , σύνολο σελίδων 1.
Εφαρμοζόμενα κριτήρια αναζήτησης: 2^6 Ακύρωση των κριτηρίων αναζήτησης
Περιορισμός αποτελεσμάτων με τη χρήση επιπλέον κριτηρίων αναζήτησης
Λίστα μετα τα αποτελέσματα αναζήτησης:
Τίτλος σε άλλη γλώσσα: IDENTIFICATION OF FACTORS THAT AFFECT THE ACCURACY OF A MEASURING DEVICE [Αγγλική] Ημερομηνία: 25-09-2021 [2021-09-25] Συγγραφέας: ΔΙΑΜΑΝΤΟΓΙΑΝΝΗ, ΚΑΝΕΛΛΑ Σχολή: Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας Τμήμα: Διαχείριση και Τεχνολογία Ποιότητας (ΔΙΠ) Περίληψη (Abstract): Η μελέτη της ακρίβειας ενός μετρητικού οργάνου παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην αξιολόγηση της απόκλισης μιας τιμής από την τιμή στόχο. Ιστορικά οι διάφορες μέθοδοι μετρήσεων είχαν ως στόχο την ακρίβεια της μέτρησης και την σύνδεση της με φυσικά μεγέθη. Αυτή η προσπάθεια αναπτύχθηκε και σήμερα έχουν δημιουργηθεί παγκόσμια Ινστιτούτα τα οποία ως στόχο έχουν την εξέλιξη της μετρολογίας. Στην ακρίβεια...