Κριτήρια αναζήτησης: 19th century, Management, Banking
Βρέθηκε 1 αποτέλεσμα
Βρέθηκε 1 αποτέλεσμα , σύνολο σελίδων 1.
Εφαρμοζόμενα κριτήρια αναζήτησης: 19th century, Management, Banking Ακύρωση των κριτηρίων αναζήτησης
Περιορισμός αποτελεσμάτων με τη χρήση επιπλέον κριτηρίων αναζήτησης
Λίστα μετα τα αποτελέσματα αναζήτησης:
Ημερομηνία: 9-9-2023 Συγγραφέας: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΞΥΡΑΦΑΣ Σχολή: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα: Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) Περίληψη (Abstract): As new forms of entrepreneurship arise, the need for a flexible adaptation of banks to the new business needs is imperative. This survey examines the interaction between banking, economic theory and management from an historical perspective as certain analogies have nowadays come to the foreground.The turbulent era of 19th century can offer us a frame of analysis about the factors that define the ...