Κριτήρια αναζήτησης: 1917 fire
Βρέθηκε 1 αποτέλεσμα
Βρέθηκε 1 αποτέλεσμα , σύνολο σελίδων 1.
Εφαρμοζόμενα κριτήρια αναζήτησης: 1917 fire Ακύρωση των κριτηρίων αναζήτησης
Περιορισμός αποτελεσμάτων με τη χρήση επιπλέον κριτηρίων αναζήτησης
Λίστα μετα τα αποτελέσματα αναζήτησης:
Τίτλος σε άλλη γλώσσα: Urban transformations and cultural heritage; cultural management of the monuments at Thessaloniki after the 1917 fire [Αγγλική] Ημερομηνία: 28-09-2019 [2019-09-28] Συγγραφέας: Φαντίδου, Ελευθερία Σχολή: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα: Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων (ΔΠΜ) Περίληψη (Abstract): Τα μνημεία, είτε μεμονωμένα είτε ως σύνολα, αποτελούν δυναμικά στοιχεία του αστικού ιστού και λειτουργούν ως φορείς ιστορίας, μνήμης και πολιτισμού. Οι έντονες και συχνά βίαιες αλλαγές στη μορφή των πόλεων αναδεικνύουν τον σημαντικό ρόλο που αυτά διαδραματίζουν στη διαμόρφωση του κτισμένου περιβάλλοντος, καθώς σε κάθε ανασχεδιασμό του αστικού τοπίου προκύπτει το ερώτημα της διαχείρισής τους. Η ερ...