Κριτήρια αναζήτησης: 17ος αιώνας
Βρέθηκε 1 αποτέλεσμα
Βρέθηκε 1 αποτέλεσμα , σύνολο σελίδων 1.
Εφαρμοζόμενα κριτήρια αναζήτησης: 17ος αιώνας Ακύρωση των κριτηρίων αναζήτησης
Περιορισμός αποτελεσμάτων με τη χρήση επιπλέον κριτηρίων αναζήτησης
Λίστα μετα τα αποτελέσματα αναζήτησης:
Τίτλος σε άλλη γλώσσα: Religious, social and political changes took place in Crete in the 17th century. [Αγγλική] Ημερομηνία: 27-09-2020 [2020-09-27] Συγγραφέας: Χατζηδάκης, Εμμανουήλ Σχολή: Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών Τμήμα: Σπουδές στην Ορθόδοξη Θεολογία (ΟΡΘ) Περίληψη (Abstract): Στην παρούσα εργασία γίνεται προσπάθεια να αποτυπωθεί η Θρησκευτική, κοινωνική και πολιτική κατάσταση που επικρατεί στο νησί της Κρήτης τον 17ο αιώνα. Η πτώση της Κρήτης στα 1669 στους Οθωμανούς αποτελεί σημείο σταθμό στην ιστορία του νησιού. Το γεγονός αυτό έφερε αλλαγές σε όλα τα επίπεδα της σύνθεσης του νησιού, θρησκευτικά, κοινωνικά και πολιτικά. Οι δύο κατακτητές Βενετοί και Οθωμανοί θα δημι...