Κριτήρια αναζήτησης: 101 ΣΛΕΕ
Βρέθηκε 1 αποτέλεσμα
Βρέθηκε 1 αποτέλεσμα , σύνολο σελίδων 1.
Εφαρμοζόμενα κριτήρια αναζήτησης: 101 ΣΛΕΕ Ακύρωση των κριτηρίων αναζήτησης
Περιορισμός αποτελεσμάτων με τη χρήση επιπλέον κριτηρίων αναζήτησης
Λίστα μετα τα αποτελέσματα αναζήτησης:
Ημερομηνία: 23-9-2023 Συγγραφέας: ΑΝΕΖΑ ΜΗΤΙΟΥΔΗ Σχολή: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα: Δίκαιο της Οικονομίας και των Επιχειρήσεων (ΔΟΕ) Περίληψη (Abstract): Η παρούσα διπλωματική εργασία στοχεύει σε μια ολοκληρωμένη ανάλυση των εναρμονισμένων πρακτικών ως απαγορευμένου τύπου συντονισμού σύμφωνα με το άρθρο 101 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ). Διερευνά τα θεωρητικά θεμέλια της έννοιας των επιχειρήσεων βάσει του δικαίου της ΕΕ, τις γενικές διατάξεις και εξαιρέσεις του άρθρου 101, και ειδικότερα την έννοια και τα χαρακτηριστικ...