Κριτήρια αναζήτησης: 1ος Νόμος Newton
Βρέθηκε 1 αποτέλεσμα
Βρέθηκε 1 αποτέλεσμα , σύνολο σελίδων 1.
Εφαρμοζόμενα κριτήρια αναζήτησης: 1ος Νόμος Newton Ακύρωση των κριτηρίων αναζήτησης
Περιορισμός αποτελεσμάτων με τη χρήση επιπλέον κριτηρίων αναζήτησης
Λίστα μετα τα αποτελέσματα αναζήτησης:
Τίτλος σε άλλη γλώσσα: Teaching Science through Information and Communication Technologies (ICT). The use of educational software in the classroom. [Αγγλική] Ημερομηνία: 28-09-2019 [2019-09-28] Συγγραφέας: Παππάς, Χρήστος Σχολή: Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας Τμήμα: Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών των Φυσικών Επιστημών (ΚΦΕ) Περίληψη (Abstract): Η μελέτη των αποτελεσμάτων των διάφορων μορφών διδακτικών παρεμβάσεων, που ως στόχο έχουν να βοηθήσουν τους μαθητές να γεφυρώσουν το χάσμα ανάμεσα στην επιστημονική θεωρία και στα εμπειρικά τους δεδομένα, αποτελεί σημαντικό ερευνητικό τομέα στην εκπαίδευση των φυσικών επιστημών. Σ΄ αυτή την εργασία μελετήθηκαν δύο ομάδες (πειραματική και ελέγχου) της Α τάξης του Γενικού Λυκείου, για να προσδιοριστ...