Κριτήρια αναζήτησης: 1η ΥΠΕ/1st healthcare region
Βρέθηκε 1 αποτέλεσμα
Βρέθηκε 1 αποτέλεσμα , σύνολο σελίδων 1.
Εφαρμοζόμενα κριτήρια αναζήτησης: 1η ΥΠΕ/1st healthcare region Ακύρωση των κριτηρίων αναζήτησης
Περιορισμός αποτελεσμάτων με τη χρήση επιπλέον κριτηρίων αναζήτησης
Λίστα μετα τα αποτελέσματα αναζήτησης:
Τίτλος σε άλλη γλώσσα: Examining the creation and operation of cardiopulmonary resuscitation teams in the hospitals of 1st Healthcare Region.Comparison with the international reality. [Αγγλική] Ημερομηνία: 20-09-2020 [2020-09-20] Συγγραφέας: ΣΙΩΝΙΔΗ, ΓΕΩΡΓΙΑ Σχολή: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα: Διοίκηση Μονάδων Υγείας (ΔΜΥ) Περίληψη (Abstract): Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να εξεταστεί το πλαίσιο σύστασης και λειτουργίας ομάδων καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης σε νοσηλευτικές μονάδες του Ν. Αττικής και πιο συγκεκριμένα σε νοσηλευτικές μονάδες της 1ης ΥΠΕ. Η έρευνα διεξήχθη μέσω της ποιοτικής μεθόδου με τηλεφωνικές συνεντεύξεις σε ένα δείγμα 20 επαγγελματιών υγείας. Από τις απαντήσεις των συμμετεχόντων στην έρευνα διαπιστώθηκε κατα...