Κριτήρια αναζήτησης: /Competitive procedure with negotiation
Βρέθηκε 1 αποτέλεσμα
Βρέθηκε 1 αποτέλεσμα , σύνολο σελίδων 1.
Εφαρμοζόμενα κριτήρια αναζήτησης: /Competitive procedure with negotiation Ακύρωση των κριτηρίων αναζήτησης
Περιορισμός αποτελεσμάτων με τη χρήση επιπλέον κριτηρίων αναζήτησης
Λίστα μετα τα αποτελέσματα αναζήτησης:
Τίτλος σε άλλη γλώσσα: The cometitive procedure with negotiation, the competitive dialogue , and the comparative assesment of them [Αγγλική] Ημερομηνία: 24-09-2022 [2022-09-24] Συγγραφέας: Αγγέλης, Γεώργιος Σχολή: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα: Δίκαιο της Οικονομίας και των Επιχειρήσεων (ΔΟΕ) Περίληψη (Abstract): Η ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση και ο ανταγωνιστικός διάλογος είναι δυο διαγωνιστικές διαδικασίες οι οποίες αντιμετωπίζονται με διστακτικότητα από τις αναθέτουσες αρχές. Ένας εκ των λόγων, είναι η αυξημένη ευελιξία που παρέχουν σε αυτές σε σχέση με τις έτερες διαδικασίες ανάθεσης, με αποτέλεσμα οι υπάλληλοι που διενεργούν τον διαγωνισμό να βρίσκονται , πολλές φορές , σε αμηχανία. Ο...