Κριτήρια αναζήτησης: , collective memory
Βρέθηκε 1 αποτέλεσμα
Βρέθηκε 1 αποτέλεσμα , σύνολο σελίδων 1.
Εφαρμοζόμενα κριτήρια αναζήτησης: , collective memory Ακύρωση των κριτηρίων αναζήτησης
Περιορισμός αποτελεσμάτων με τη χρήση επιπλέον κριτηρίων αναζήτησης
Λίστα μετα τα αποτελέσματα αναζήτησης:
Τίτλος σε άλλη γλώσσα: EXTERIOR LIGHTING AND COLLECTIVE MEMORY: THE CASE OF COASTAL AREAS [Αγγλική] Ημερομηνία: 27-09-2020 [2020-09-27] Συγγραφέας: ΓΟΥΡΓΙΩΤΗ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ Σχολή: Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών και Βιώσιμου Σχεδιασμού Τμήμα: Σχεδιασμός Φωτισμού (ΣΦΠ) Περίληψη (Abstract): Η Δ.Ε. έχει ως στόχο να διερευνήσει την έννοια της συλλογικής μνήμης ως προς τον σχεδιασμό φωτισμού προσανατολισμού. Η συλλογική μνήμη αποτελεί αναπόσπαστο παράγοντα γενικότερα στον αστικό σχεδιασμό, επομένως και στον αστικό φωτισμό. Παράγοντες ιστορικοί, γεωγραφικοί, κοινωνικο-πολιτιστικοί διαμορφώνουν την συλλογική μνήμη των κατοίκων μιας περιοχής και την ταυτότητα ενός τόπου. Μία φωτιστική παρέ...