Κριτήρια αναζήτησης: , Alzheimer
Βρέθηκε 1 αποτέλεσμα
Βρέθηκε 1 αποτέλεσμα , σύνολο σελίδων 1.
Εφαρμοζόμενα κριτήρια αναζήτησης: , Alzheimer Ακύρωση των κριτηρίων αναζήτησης
Περιορισμός αποτελεσμάτων με τη χρήση επιπλέον κριτηρίων αναζήτησης
Λίστα μετα τα αποτελέσματα αναζήτησης:
Τίτλος σε άλλη γλώσσα: "Cognitive decline and its impact on social life of older adults" [Αγγλική] Ημερομηνία: 20-03-2021 [2021-03-20] Συγγραφέας: Καλπακίδου, Αγγελική Σχολή: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα: Διαχείριση Γήρανσης και Χρόνιων Νοσημάτων (ΓΧΝ) Περίληψη (Abstract): Περίληψη Εισαγωγή: Η άνοια αποτελεί μία επιβαρυντική εκφυλιστική νόσο που για την υποστήριξη και βοήθεια των νοσούντων και των οικογενειών τους χρειάζεται κοινωνική,επιστημονική και κρατική παρέμβαση.Παραμένει ένα από τα μεγαλύτερα παγκόσμια προβλήματα δημόσιας υγείας με προοδευτική διαταραχή της μνήμης, της εφυίας, αλλά και όλης της προσωπικότητας,προκαλώντας αυξημένη υγειονομική δαπάνη .Με την ...