Κριτήρια αναζήτησης: , αξιολόγηση
Βρέθηκε 1 αποτέλεσμα
Βρέθηκε 1 αποτέλεσμα , σύνολο σελίδων 1.
Εφαρμοζόμενα κριτήρια αναζήτησης: , αξιολόγηση Ακύρωση των κριτηρίων αναζήτησης
Περιορισμός αποτελεσμάτων με τη χρήση επιπλέον κριτηρίων αναζήτησης
Λίστα μετα τα αποτελέσματα αναζήτησης:
Τίτλος σε άλλη γλώσσα: Occupational Risk Assessment in Supply Chain Logistics Hub [Αγγλική] Ημερομηνία: 06-10-2021 [2021-10-06] Συγγραφέας: Αλεξόπουλος, Παναγιώτης Σχολή: Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας Τμήμα: Διαχείριση Τεχνικών Έργων (ΔΧΤ) Περίληψη (Abstract): Η παρούσα εργασία αναλύει τη μελέτη των κινδύνων που υπάρχουν στα επαγγελματικά περιβάλλοντα και τα μέτρα που οφείλουν να ακολουθηθούν για την αντιμετώπιση έναντι της εκδήλωσης αυτών. Ειδικότερα, μελετάται η μεθοδολογία της εκτίμησης του επαγγελματικού κινδύνου, εντοπίζονται οι πηγές του κινδύνου αλλά και καθορίζονται οι ομάδες των επαγγελματιών που θα βρεθούν εκτεθειμένοι σε αυτές. Οι φυσικοί παρ...