Κριτήρια αναζήτησης: , Υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
Βρέθηκε 1 αποτέλεσμα
Βρέθηκε 1 αποτέλεσμα , σύνολο σελίδων 1.
Εφαρμοζόμενα κριτήρια αναζήτησης: , Υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Ακύρωση των κριτηρίων αναζήτησης
Περιορισμός αποτελεσμάτων με τη χρήση επιπλέον κριτηρίων αναζήτησης
Λίστα μετα τα αποτελέσματα αναζήτησης:
Τίτλος σε άλλη γλώσσα: Contribution of Quality and Management Sufficiency Standards to the Implementation of Co-funded Projects by Enterprises from the Region of Central Macedonia [Αγγλική] Ημερομηνία: 20-09-2020 [2020-09-20] Συγγραφέας: Σουγλή, Αλεξάνδρα Σχολή: Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας Τμήμα: Διαχείριση και Τεχνολογία Ποιότητας (ΔΙΠ) Περίληψη (Abstract): Η διπλωματική εργασία εκπονείται στο πλαίσιο του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στου Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου, σχετικά με τη Διαχείριση και Τεχνολογία της Ποιότητας της Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας. Η εύρεση των κατάλληλων πηγών χρηματοδότησης για μια επιχείρηση μπορεί να αποδειχθεί σημαντικό πρόβλημα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) στηρίζει τις επιχειρήσεις μ' ένα ευρύ φάσμα προγ...