Κριτήρια αναζήτησης: ,Παγκόσμια Αγορά
Βρέθηκε 1 αποτέλεσμα
Βρέθηκε 1 αποτέλεσμα , σύνολο σελίδων 1.
Εφαρμοζόμενα κριτήρια αναζήτησης: ,Παγκόσμια Αγορά Ακύρωση των κριτηρίων αναζήτησης
Περιορισμός αποτελεσμάτων με τη χρήση επιπλέον κριτηρίων αναζήτησης
Λίστα μετα τα αποτελέσματα αναζήτησης:
Τίτλος σε άλλη γλώσσα: Result analysis of the refining industry in Greece in connection with oil prices all over the world and global economy. [Αγγλική] Ημερομηνία: 12-05-2018 [2018-05-12] Συγγραφέας: Ιατρού, Ιωάννα Σχολή: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα: Τραπεζική (ΤΡΑ) Περίληψη (Abstract): Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η συγκριτική ανάλυση των δύο διυλιστηρίων στην Ελλάδα των ΕΛΠΕ και της Μοτορ Οιλ, με την βοήθεια χρηματοοικονομικών δεικτών, οι οποίοι αναλύουν την ρευστότητα, την αποδοτικότητα, την κεφαλαιακή τους διάρθρωση και σύγκριση με την παγκόσμια αγορά. Η ανάλυση θα γίνει με βάση τις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις των Ομίλων με βάση τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, α...