Κριτήρια αναζήτησης: ,Οπτικοποίηση Δεδομένων
Βρέθηκε 1 αποτέλεσμα
Βρέθηκε 1 αποτέλεσμα , σύνολο σελίδων 1.
Εφαρμοζόμενα κριτήρια αναζήτησης: ,Οπτικοποίηση Δεδομένων Ακύρωση των κριτηρίων αναζήτησης
Περιορισμός αποτελεσμάτων με τη χρήση επιπλέον κριτηρίων αναζήτησης
Λίστα μετα τα αποτελέσματα αναζήτησης:
Τίτλος σε άλλη γλώσσα: Platform for analysis and visualization of quality data for the urban space [Αγγλική] Ημερομηνία: 26-09-2020 [2020-09-26] Συγγραφέας: Τσουρού, Σταυρούλα Σχολή: Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας Τμήμα: Συστήματα Κινητού και Διάχυτου Υπολογισμού (ΣΔΥ) Περίληψη (Abstract): Η ανάλυση ποιοτικών και συνήθως μη δομημένων δεδομένων τα οποία βρίσκονται υπό μορφή κειμένου και προέρχονται από χρήστες, περιηγητές του αστικού χώρου, αποτελεί μία πρόκληση και αντικείμενο μελέτης της Εξόρυξης Δεδομένων Μορφής Κειμένου και της Οπτικοποίησης Δεδομένων. Όπως επίσης πρόκληση αποτελεί και η ανάπτυξη τεχνολογικών εργαλείων και εφαρμογών για την υλοποίηση των μεθόδων Εξόρυξης Δεδομένω...