Κριτήρια αναζήτησης: ,Αναθέτουσες Αρχές , Οικονομικού Φορείς
Βρέθηκε 1 αποτέλεσμα
Βρέθηκε 1 αποτέλεσμα , σύνολο σελίδων 1.
Εφαρμοζόμενα κριτήρια αναζήτησης: ,Αναθέτουσες Αρχές , Οικονομικού Φορείς Ακύρωση των κριτηρίων αναζήτησης
Περιορισμός αποτελεσμάτων με τη χρήση επιπλέον κριτηρίων αναζήτησης
Λίστα μετα τα αποτελέσματα αναζήτησης:
Τίτλος σε άλλη γλώσσα: Updating the Legislative Framework for Study, Construction and Environmental Impact of Public Works. Comparison with the International Legislative Environment [Αγγλική] Ημερομηνία: 27-09-2017 [2017-09-27] Συγγραφέας: Δαλαγιώργος, Αντώνιος Σχολή: Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας Τμήμα: Διαχείριση Τεχνικών Έργων (ΔΧΤ) Περίληψη (Abstract): Η πληροφόρηση, η διαρκής ενημέρωση, οι ενδεδειγμένες ενέργειες για την εφαρμογή του ισχύοντος δικαίου εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων, την εκάστοτε χρονική περίοδο, για το σύνολο των εργαζομένων-εμπλεκομένων φορέων, ενέχει βασικό ρόλο στην πορεία υλοποίησης αυτών. Η πιστή εφαρμογή της σχετικής ισχύουσας νομοθεσίας διασφαλίζει την καλύτερη κατανομή των οικονομικών πόρων, την πιο ορθολογική χρήση των ...