Κριτήρια αναζήτησης: ), Integrated Municipal Solid Waste Management (IMSWM)
Βρέθηκε 1 αποτέλεσμα
Βρέθηκε 1 αποτέλεσμα , σύνολο σελίδων 1.
Εφαρμοζόμενα κριτήρια αναζήτησης: ), Integrated Municipal Solid Waste Management (IMSWM) Ακύρωση των κριτηρίων αναζήτησης
Περιορισμός αποτελεσμάτων με τη χρήση επιπλέον κριτηρίων αναζήτησης
Λίστα μετα τα αποτελέσματα αναζήτησης:
Τίτλος σε άλλη γλώσσα: MUNICIPAL SOLID WASTE MAMAGEMENT IN REGION OF EPIRUS [Αγγλική] Ημερομηνία: 09-2018 [2018-09] Συγγραφέας: ΚΩΤΣΙΟΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ Σχολή: Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας Τμήμα: Διαχείριση Τεχνικών Έργων (ΔΧΤ) Περίληψη (Abstract): Η παραγωγή αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) ανά τον κόσμο, βαίνει διαρκώς αυξανόμενη και εμφανίζει σημαντικό βαθμό πολυπλοκότητας, αντιπροσωπεύοντας ένα από τα μεγαλύτερα ζητήματα του 21ου αιώνα. Η βιώσιμη και ολοκληρωμένη διαχείριση των ΑΣΑ διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην αειφόρο ανάπτυξη και μπορεί να μειώσει τους βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους κινδύνους τόσο για το περιβάλλον όσο και την...