Κριτήρια αναζήτησης: (One Way) Anova
Βρέθηκε 1 αποτέλεσμα
Βρέθηκε 1 αποτέλεσμα , σύνολο σελίδων 1.
Εφαρμοζόμενα κριτήρια αναζήτησης: (One Way) Anova Ακύρωση των κριτηρίων αναζήτησης
Περιορισμός αποτελεσμάτων με τη χρήση επιπλέον κριτηρίων αναζήτησης
Λίστα μετα τα αποτελέσματα αναζήτησης:
Τίτλος σε άλλη γλώσσα: The Quality of Table Olives. The reviews of consumers and producers. [Αγγλική] Ημερομηνία: 20-09-2020 [2020-09-20] Συγγραφέας: Κούτλου, Μαρία Σχολή: Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας Τμήμα: Διαχείριση και Τεχνολογία Ποιότητας (ΔΙΠ) Περίληψη (Abstract): ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα διπλωματική διατριβή στοχεύει στην εκτίμηση των απόψεων των καταναλωτών και των καλλιεργητών επιτραπέζιας ελιάς ως προς τα χαρακτηριστικά και τους παράγοντες εκείνους που καθορίζουν την ποιότητας της. Επιμέρους προσδιορίζονται τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των καταναλωτών και καλλιεργητών καθώς και οι καταναλωτικές τους προτιμήσεις ως προς το συγκεκριμένο προϊόν. Η πρωτογενή...