Κριτήρια αναζήτησης: 'Eλεγχοι κεφαλαίου - Capital controls
Βρέθηκε 1 αποτέλεσμα
Βρέθηκε 1 αποτέλεσμα , σύνολο σελίδων 1.
Εφαρμοζόμενα κριτήρια αναζήτησης: 'Eλεγχοι κεφαλαίου - Capital controls Ακύρωση των κριτηρίων αναζήτησης
Περιορισμός αποτελεσμάτων με τη χρήση επιπλέον κριτηρίων αναζήτησης
Λίστα μετα τα αποτελέσματα αναζήτησης:
Τίτλος σε άλλη γλώσσα: Capital Controls Effects in Greek SMEs: Management Decisions and Sustainability of Greek SMEs [Αγγλική] Ημερομηνία: 09-2016 [2016-09] Συγγραφέας: ΞΟΥΡΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ Σχολή: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα: Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) Περίληψη (Abstract): The imposing of capital controls in the Greek banking system has affected the Greek companies. Through this dissertation, we can determine if capital controls have an irreversible impact on the Greek companies or not, examining ways and practices that Greek companies adopt in order to remain alive. This will be achieved by examining companies with different type of business, describing their polic...