Κριτήρια αναζήτησης: 'Αυλη πολιτιστική κληρονομιά
Βρέθηκε 1 αποτέλεσμα
Βρέθηκε 1 αποτέλεσμα , σύνολο σελίδων 1.
Εφαρμοζόμενα κριτήρια αναζήτησης: 'Αυλη πολιτιστική κληρονομιά Ακύρωση των κριτηρίων αναζήτησης
Περιορισμός αποτελεσμάτων με τη χρήση επιπλέον κριτηρίων αναζήτησης
Λίστα μετα τα αποτελέσματα αναζήτησης:
Τίτλος σε άλλη γλώσσα: European Cultural Route: Our shared diversity! Promoting cultural heritage and evoking audience’s involvement. Proposal: Paths to Mediterranean gastronomy. [Αγγλική] Ημερομηνία: 15-09-2018 [2018-09-15] Συγγραφέας: Χήνου, Αριστέα Σχολή: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα: Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων (ΔΠΜ) Περίληψη (Abstract): Η παρούσα Διπλωματική Εργασία εξετάζει την πολιτιστική κληρονομιά, η οποία ως ζωντανό κύτταρο του πολιτισμού βρίσκεται σε διαρκή εξελικτική διαδικασία ανασύστασης και διαμόρφωσης. Οι νέες κοινωνικό-οικονομικές συνθήκες επηρεάζουν τόσο τη διαχείρισή της αλλά συγχρόνως επιτάσσουν την ενεργό συμμετοχή της κοινότητας και της κοινωνίας περισσότερο από ποτέ. Οι διεθνείς τάσεις και οι αυξανόμενες απαιτήσ...