Κριτήρια αναζήτησης: #μαθηματικά προβλήματα
Βρέθηκε 1 αποτέλεσμα
Βρέθηκε 1 αποτέλεσμα , σύνολο σελίδων 1.
Εφαρμοζόμενα κριτήρια αναζήτησης: #μαθηματικά προβλήματα Ακύρωση των κριτηρίων αναζήτησης
Περιορισμός αποτελεσμάτων με τη χρήση επιπλέον κριτηρίων αναζήτησης
Λίστα μετα τα αποτελέσματα αναζήτησης:
Τίτλος σε άλλη γλώσσα: Methods of solving and investigating Mathematical Problems in Secondary and Tertiary Education [Αγγλική] Ημερομηνία: 27-09-2020 [2020-09-27] Συγγραφέας: Τσατσάνης, Δημήτρης Σχολή: Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας Τμήμα: Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Μαθηματικά (ΜΣΜ) Περίληψη (Abstract): Η επίλυση προβλημάτων είναι μια από τις πιο συχνές μεθόδους στις εξετάσεις ώστε να διευκρινιστεί ένα θέμα ή να καθοριστεί η επιτυχία του μαθητή. Από την άλλη πλευρά, η κατασκευή ενός προβλήματος είναι μια ολοκληρωμένη διαδικασία που εμπεριέχει την επίλυση. Αποτελεί συμπέρασμα πολλών ερευνών το γεγονός ότι η κατασκευή προβλήματος, όπως και η επίλυση, αποτελεί έναν από τους παράγοντες που επηρεάζου...