Κριτήρια αναζήτησης: "tunnel through the earth" thought experiment
Βρέθηκε 1 αποτέλεσμα
Βρέθηκε 1 αποτέλεσμα , σύνολο σελίδων 1.
Εφαρμοζόμενα κριτήρια αναζήτησης: "tunnel through the earth" thought experiment Ακύρωση των κριτηρίων αναζήτησης
Περιορισμός αποτελεσμάτων με τη χρήση επιπλέον κριτηρίων αναζήτησης
Λίστα μετα τα αποτελέσματα αναζήτησης:
Τίτλος σε άλλη γλώσσα: THOUGHT EXPERIMENTS IN PHYSICS AND THEIR EDUCATIONAL ROLE [Αγγλική] Ημερομηνία: 30-09-2018 [2018-09-30] Συγγραφέας: ΤΣΟΥΡΟΥΚΤΣΟΓΛΟΥ, ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ Σχολή: Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας Τμήμα: Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών των Φυσικών Επιστημών (ΚΦΕ) Περίληψη (Abstract): Στην παρούσα διπλωματική εργασία εξετάζουμε τα νοητικά πειράματα και διερευνούμε τον ρόλο που μπορούν να παίξουν στην διδακτική. Για να μπορέσουμε να διαμορφώσουμε την διδακτική μας πρόταση μελετήσαμε τα νοητικά πειράματα από την σκοπιά της ιστορίας της επιστήμης, της φιλοσοφίας της επιστήμης και της διδακτικής. Η μελέτη της ιστορίας της επιστήμης μας επέτρεψε να διακρίνουμε τα βασικά χαρακτηριστι...