Κριτήρια αναζήτησης: "schizophrenia
Βρέθηκε 1 αποτέλεσμα
Βρέθηκε 1 αποτέλεσμα , σύνολο σελίδων 1.
Εφαρμοζόμενα κριτήρια αναζήτησης: "schizophrenia Ακύρωση των κριτηρίων αναζήτησης
Περιορισμός αποτελεσμάτων με τη χρήση επιπλέον κριτηρίων αναζήτησης
Λίστα μετα τα αποτελέσματα αναζήτησης:
Τίτλος σε άλλη γλώσσα: "Attitudes and Beliefs of Health Professionals (Doctors and Nurses) Working with People Suffering from Schizophrenia". [Αγγλική] Ημερομηνία: 25-09-2022 [2022-09-25] Συγγραφέας: ΤΑΣΙΔΟΥ, ΜΑΡΙΝΑ Σχολή: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα: Διοίκηση Μονάδων Υγείας (ΔΜΥ) Περίληψη (Abstract): Η καλή και ουσιαστική συνεργασία και σχέση ανάμεσα στους ασθενείς με σχιζοφρένεια και στους επαγγελματίες υγείας είναι εξαιρετικά σημαντική για τη βελτίωση της συμμόρφωσης των ασθενών στη φαρμακευτική αγωγή, καθώς και για την έκβαση, την ευημερία και την ποιότητα ζωής των ασθενών. Ωστόσο, σε πρακτικό επίπεδο, δεν επιτυγχάνεται πάντοτε μία σωστή και καλή σχέση μεταξύ επαγγελματιών υγείας και ασθενώ...