Κριτήρια αναζήτησης: "power-to-gas"
Βρέθηκε 1 αποτέλεσμα
Βρέθηκε 1 αποτέλεσμα , σύνολο σελίδων 1.
Εφαρμοζόμενα κριτήρια αναζήτησης: "power-to-gas" Ακύρωση των κριτηρίων αναζήτησης
Περιορισμός αποτελεσμάτων με τη χρήση επιπλέον κριτηρίων αναζήτησης
Λίστα μετα τα αποτελέσματα αναζήτησης:
Τίτλος σε άλλη γλώσσα: Evaluation of alternative energy storage technologies with focus on power-to-gas [Αγγλική] Ημερομηνία: 18-09-2017 [2017-09-18] Συγγραφέας: Παπαδογιάννης, Δημοσθένης Σχολή: Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών και Βιώσιμου Σχεδιασμού Τμήμα: Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Έργων Υποδομής (ΠΣΕ) Περίληψη (Abstract): Η παρούσα εργασία έχει ως αντικείμενο την αξιολόγηση των μεθόδων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας και εστιάζει στη χημική μέθοδο αποθήκευσης σε καύσιμο «power-to-gas». Οι μέθοδοι αποθήκευσης της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) όπως αιολική και ηλιακή ενέργεια, αποσκοπούν στην αποφυγή των διακυμάνσεων στην ενεργειακή παραγωγή των ΑΠΕ με ταυτόχρονη αύξηση του...