Κριτήρια αναζήτησης: "blue and green" infrastructure
Βρέθηκε 1 αποτέλεσμα
Βρέθηκε 1 αποτέλεσμα , σύνολο σελίδων 1.
Εφαρμοζόμενα κριτήρια αναζήτησης: "blue and green" infrastructure Ακύρωση των κριτηρίων αναζήτησης
Περιορισμός αποτελεσμάτων με τη χρήση επιπλέον κριτηρίων αναζήτησης
Λίστα μετα τα αποτελέσματα αναζήτησης:
Τίτλος σε άλλη γλώσσα: Architectural-environmental design and sustainable interconnection of waterfronts – case study: the regeneration of Falirο Bay [Αγγλική] Ημερομηνία: 19-09-2020 [2020-09-19] Συγγραφέας: ΜΠΑΖΗΣ, ΛΑΜΠΡΟΣ Σχολή: Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών και Βιώσιμου Σχεδιασμού Τμήμα: Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Πόλεων και Κτιρίων (ΠΣΠ) Περίληψη (Abstract): Οι επεμβάσεις στα παράκτια μέτωπα αποτελούν ένα πολυσύνθετο ζήτημα, καθώς συμπυκνώνουν συνιστώσες κοινωνικές, πολιτικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές. Η πολυδιάστατη σημασία τους αναφορικά με την πόλη, σε περιβαλλοντικό και κοινωνικοοικονομικό επίπεδο, σήμερα περισσότερο από ποτέ, επιβάλει την υιοθέτηση πρακτικών ανάπτυξης βασισμένων στις αρχές της αειφορίας. Με μελέτη περίπτωσης την «Ολοκληρω...