Κριτήρια αναζήτησης: "Green" Hotels
Βρέθηκε 1 αποτέλεσμα
Βρέθηκε 1 αποτέλεσμα , σύνολο σελίδων 1.
Εφαρμοζόμενα κριτήρια αναζήτησης: "Green" Hotels Ακύρωση των κριτηρίων αναζήτησης
Περιορισμός αποτελεσμάτων με τη χρήση επιπλέον κριτηρίων αναζήτησης
Λίστα μετα τα αποτελέσματα αναζήτησης:
Τίτλος σε άλλη γλώσσα: Sustainable Tourism on the Island of Evia. Case Study of "Green" Hotels [Αγγλική] Ημερομηνία: 29-09-2019 [2019-09-29] Συγγραφέας: Μάντζιου, Ελένη Σχολή: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα: Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΔΤΕ) Περίληψη (Abstract): Η υποβάθμιση του περιβάλλοντος έχει γίνει αισθητή πλέον σε όλους τους τομείς της ζωής μας. Οι επιπτώσεις που έχει ο τουρισμός στην κοινωνία στην οικονομία κάθε χώρας αλλά και στο περιβάλλον, δημιουργεί την ανάγκη για προστασία του περιβάλλοντος η οποία και αναγνωρίζεται από όλους και κυρίως από τα κράτη όλων των χωρών, τα οποία κάθε χρόνο εφαρμόζουν κατάλληλες πρακτικές και θέτουν καινούργιους στό...