Κριτήρια αναζήτησης: "A JEWEL MADE IN GREECE"
Βρέθηκε 1 αποτέλεσμα
Βρέθηκε 1 αποτέλεσμα , σύνολο σελίδων 1.
Εφαρμοζόμενα κριτήρια αναζήτησης: "A JEWEL MADE IN GREECE" Ακύρωση των κριτηρίων αναζήτησης
Περιορισμός αποτελεσμάτων με τη χρήση επιπλέον κριτηρίων αναζήτησης
Λίστα μετα τα αποτελέσματα αναζήτησης:
Τίτλος σε άλλη γλώσσα: The jewelry in our culture Development in early jewelry, Collections, Modern production, Extroversion & ancient motifs [Αγγλική] Ημερομηνία: 10-2016 [2016-10] Συγγραφέας: ΧΑΚΑ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Σχολή: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα: Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων (ΔΠΜ) Περίληψη (Abstract): Η ιστορική εξέλιξη του κοσμήματος (τρόπος παραγωγής, τεχνικές, κοινωνικές τάξεις ή θέσεις, επιρροές) στον ελλαδικό χώρο, η αποτύπωση της πορείας του στις μουσειακές συλλογές, η σύγχρονη παραγωγή του και η εξωστρέφειά του, αναδεικνύουν το κόσμημα ως ένα ισχυρό παράγοντα πολιτισμού, ο οποίος από τη νεολιθική εποχή μέχρι και σήμερα συμβάλλει στην αλληλεπίδραση και την επικοινωνία μας με άλλους πολιτι...