Κριτήρια αναζήτησης: "δύσκολη" πολιτιστική κληρονομιά
Βρέθηκε 1 αποτέλεσμα
Βρέθηκε 1 αποτέλεσμα , σύνολο σελίδων 1.
Εφαρμοζόμενα κριτήρια αναζήτησης: "δύσκολη" πολιτιστική κληρονομιά Ακύρωση των κριτηρίων αναζήτησης
Περιορισμός αποτελεσμάτων με τη χρήση επιπλέον κριτηρίων αναζήτησης
Λίστα μετα τα αποτελέσματα αναζήτησης:
Τίτλος σε άλλη γλώσσα: The promotion of «difficult» cultural heritage in urban environments: Implementation to the Municipality of Chaidari [Αγγλική] Ημερομηνία: 17-05-2020 [2020-05-17] Συγγραφέας: Μπελτεγρή, Χρυσούλα Σχολή: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα: Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων (ΔΠΜ) Περίληψη (Abstract): Η εργασία πραγματεύεται το ζήτημα της «δύσκολης» πολιτιστικής κληρονομιάς εστιάζοντας στους τρόπους προβολής και αξιοποίησής της σε αστικά περιβάλλοντα. Αφετηρία για την προσέγγιση του θέματος αποτελεί η ανάλυση της πολιτιστικής κληρονομιάς και των τρόπων προβολής της σε αστικά περιβάλλοντα μέσω εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Ακολούθως αναλύεται η έννοια της «δύσκολης» πολιτιστικής κληρονομιάς, οι...