Κριτήρια αναζήτησης: "έξυπνα" αυτόνομα καθοδηγούμενα οχήματα
Βρέθηκε 1 αποτέλεσμα
Βρέθηκε 1 αποτέλεσμα , σύνολο σελίδων 1.
Εφαρμοζόμενα κριτήρια αναζήτησης: "έξυπνα" αυτόνομα καθοδηγούμενα οχήματα Ακύρωση των κριτηρίων αναζήτησης
Περιορισμός αποτελεσμάτων με τη χρήση επιπλέον κριτηρίων αναζήτησης
Λίστα μετα τα αποτελέσματα αναζήτησης:
Τίτλος σε άλλη γλώσσα: Environmental and energy implications of intelligent autonomous vehicles in port terminals using simulation and routing algorithms [Αγγλική] Ημερομηνία: 14-09-2019 [2019-09-14] Συγγραφέας: Tsolakis, Naoum Σχολή: Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών και Βιώσιμου Σχεδιασμού Τμήμα: Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Έργων Υποδομής (ΠΣΕ) Περίληψη (Abstract): Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να μελετηθούν αλγόριθμοι δρομολόγησης "έξυπνων" αυτόνομων καθοδηγούμενων οχημάτων (automated guided vehicles, AGVs) σε λιμενικούς τερματικούς σταθμούς εμπορευματοκιβωτίων αναφορικά με τις προκύπτουσες περιβαλλοντικές και ενεργειακές επιπτώσεις. Ως προς το σκοπό αυτό, αρχικά πραγματοποιήθηκε ανασκόπηση και κριτική ταξινόμηση της υφιστάμενης βιβλιογραφίας καταδεικνύ...