Κριτήρια αναζήτησης: "Παράδειγμα"
Βρέθηκε 1 αποτέλεσμα
Βρέθηκε 1 αποτέλεσμα , σύνολο σελίδων 1.
Εφαρμοζόμενα κριτήρια αναζήτησης: "Παράδειγμα" Ακύρωση των κριτηρίων αναζήτησης
Περιορισμός αποτελεσμάτων με τη χρήση επιπλέον κριτηρίων αναζήτησης
Λίστα μετα τα αποτελέσματα αναζήτησης:
Τίτλος σε άλλη γλώσσα: “Organisation, Administration and Management of Human Resources in Museums: The Case of the Museum of Silversmithing of the Piraeus Bank Cultural Foundation in Ioannina” [Αγγλική] Ημερομηνία: 30-09-2017 [2017-09-30] Συγγραφέας: Τακουρλή, Σοφία Σχολή: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα: Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων (ΔΠΜ) Περίληψη (Abstract): Οι πολιτικo-οικονομικές εξελίξεις των τελευταίων δεκαετιών κατέστησαν τη στρατηγική διαχείριση των κάθε είδους οργανισμών επίκαιρο θέμα μελέτης. Ιδιαίτερη αξία αποκτά ο κλάδος διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού, καθώς συνδέεται με την ανάπτυξη, εξέλιξη και βιωσιμότητα των οργανισμών. Τα πολιτιστικά ιδρύματα, κερδοσκοπικά ή μη κερδοσκοπικά, κρατικά ή μη κρατικά, επηρεασμένα από τις αλλαγές του εσωτερ...