Κριτήρια αναζήτησης: "Οικογενειακή Μάθηση"
Βρέθηκε 1 αποτέλεσμα
Βρέθηκε 1 αποτέλεσμα , σύνολο σελίδων 1.
Εφαρμοζόμενα κριτήρια αναζήτησης: "Οικογενειακή Μάθηση" Ακύρωση των κριτηρίων αναζήτησης
Περιορισμός αποτελεσμάτων με τη χρήση επιπλέον κριτηρίων αναζήτησης
Λίστα μετα τα αποτελέσματα αναζήτησης:
Τίτλος σε άλλη γλώσσα: Greek museums and Families: a study of the educational programs for this target group. [Αγγλική] Ημερομηνία: 21-09-2019 [2019-09-21] Συγγραφέας: Ασήμη, Αναστασία Σχολή: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα: Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων (ΔΠΜ) Περίληψη (Abstract): Τις τελευταίες δεκαετίες τα μουσεία, ως φορείς πολιτιστικής κληρονομιάς, επαναπροσδιορίζουν τον κοινωνικό τους ρόλο αναπτύσσοντας τις κατάλληλες στρατηγικές, ώστε να τεθούν στο επίκεντρο της κοινωνικοπολιτιστικής πραγματικότητας. Αποποιούνται τον στατικό και στείρο ρόλο της απλής διαφύλαξης και συντήρησης της πολιτιστικής κληρονομιάς και μετασχηματίζουν την ιστορική γνώση του παρελθόντος σε σύγχρ...