Κριτήρια αναζήτησης: "Μεσόγεια"
Βρέθηκε 1 αποτέλεσμα
Βρέθηκε 1 αποτέλεσμα , σύνολο σελίδων 1.
Εφαρμοζόμενα κριτήρια αναζήτησης: "Μεσόγεια" Ακύρωση των κριτηρίων αναζήτησης
Περιορισμός αποτελεσμάτων με τη χρήση επιπλέον κριτηρίων αναζήτησης
Λίστα μετα τα αποτελέσματα αναζήτησης:
Τίτλος σε άλλη γλώσσα: The interaction between culture and tourism: points of cultural interest of the wider area of Mesogeia and their exploitation in reference with the operation of Athens International Airport [Αγγλική] Ημερομηνία: 08-09-2018 [2018-09-08] Συγγραφέας: ΜΑΡΚΟΥ, ΜΑΡΙΑ Σχολή: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα: Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων (ΔΠΜ) Περίληψη (Abstract): Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματεύεται τη σχέση πολιτισμού και τουρισμού. Το πρώτο μέρος της εργασίας μελετά τη σχέση αυτή μέσα από την ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού. Αρχικά αναπτύσσονται οι όροι «πολιτισμός», «τουρισμός» και «πολιτιστικός τουρισμός» και έπειτα παρουσιάζονται η εξέλιξη του πολιτισμικού τουρισμού, τα χαρακτηριστικά των πολιτιστικών τουριστών, οι θετικές και αρνητικές επι...