Κριτήρια αναζήτησης: "Αρχαιολογικό Πάρκο Βυζαντινών Νερόμυλων πολίχνης"
Βρέθηκε 1 αποτέλεσμα
Βρέθηκε 1 αποτέλεσμα , σύνολο σελίδων 1.
Εφαρμοζόμενα κριτήρια αναζήτησης: "Αρχαιολογικό Πάρκο Βυζαντινών Νερόμυλων πολίχνης" Ακύρωση των κριτηρίων αναζήτησης
Περιορισμός αποτελεσμάτων με τη χρήση επιπλέον κριτηρίων αναζήτησης
Λίστα μετα τα αποτελέσματα αναζήτησης:
Τίτλος σε άλλη γλώσσα: Local Government and cultural parks: The case of the "Archaeological Park of Byzantine Watermills in Polichni-Thessaloniki" [Αγγλική] Ημερομηνία: 29-09-2019 [2019-09-29] Συγγραφέας: ΣΥΜΑΛΙΔΟΥ, ΜΑΡΙΑ Σχολή: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα: Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων (ΔΠΜ) Περίληψη (Abstract): Τις τελευταίες δεκαετίες γνωρίζει ευρεία διάδοση η ιδέα του αρχαιολογικού πάρκου ως εναλλακτικού τρόπου παρουσίασης, προστασίας και διαχείρισης της πολιτιστικής κληρονομιάς, διασυνδεδεμένου με τη σύγχρονη ζωή και την τοπική ανάπτυξη. Ταυτόχρονα, τίθεται -όλο και συχνότερα- το ζήτημα της ολιστικής προσέγγισης του πολιτισμού και της ορθής χρήσης των διαθέσιμων πόρων για την πολιτιστική κληρονομιά α...