Κριτήρια αναζήτησης: "Ανταρσία" Α/Τ ΒΕΛΟΣ και "Rebellion" A/T BELOS
Βρέθηκε 1 αποτέλεσμα
Βρέθηκε 1 αποτέλεσμα , σύνολο σελίδων 1.
Εφαρμοζόμενα κριτήρια αναζήτησης: "Ανταρσία" Α/Τ ΒΕΛΟΣ και "Rebellion" A/T BELOS Ακύρωση των κριτηρίων αναζήτησης
Περιορισμός αποτελεσμάτων με τη χρήση επιπλέον κριτηρίων αναζήτησης
Λίστα μετα τα αποτελέσματα αναζήτησης:
Τίτλος σε άλλη γλώσσα: The communication function of a cultural organization. The case of the Floating Museum "A / T VELOS". [Αγγλική] Ημερομηνία: 15-05-2022 [2022-05-15] Συγγραφέας: Γεωργαντάς, Δημήτριος Σχολή: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα: Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων (ΔΠΜ) Περίληψη (Abstract): Σ’ αυτή την εργασία επιχειρείται η παρουσίαση της επικοινωνιακής λειτουργίας των πολιτιστικών οργανισμών και ειδικότερα του πλωτού μουσείου «Α/Τ ΒΕΛΟΣ». Χωρίζεται σε δύο τμήματα, το θεωρητικό και το πρακτικό. Το θεωρητικό τμήμα περιλαμβάνει τρία κεφάλαια, όπου εξετάζεται το μουσείο, η διαχρονική εξέλιξή του, η επικοινωνία του, ο σύγχρονος μουσειακός χώρος και τα θεματικά μουσεία. Στο δεύτερο τμ...