Κριτήρια αναζήτησης: "Έξυπνα" υλικά / "Smart" materials
Βρέθηκε 1 αποτέλεσμα
Βρέθηκε 1 αποτέλεσμα , σύνολο σελίδων 1.
Εφαρμοζόμενα κριτήρια αναζήτησης: "Έξυπνα" υλικά / "Smart" materials Ακύρωση των κριτηρίων αναζήτησης
Περιορισμός αποτελεσμάτων με τη χρήση επιπλέον κριτηρίων αναζήτησης
Λίστα μετα τα αποτελέσματα αναζήτησης:
Τίτλος σε άλλη γλώσσα: Innovative Building Materials in the Construction of Technical Works [Αγγλική] Ημερομηνία: 26-09-2020 [2020-09-26] Συγγραφέας: Ανωγειανάκη, Μαρία Σχολή: Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας Τμήμα: Διαχείριση Τεχνικών Έργων (ΔΧΤ) Περίληψη (Abstract): Τα υλικά επηρεάζουν τον σχεδιασμό και την κατασκευή από την απαρχή του ανθρώπινου πολιτισμού. Τα δομικά υλικά αποτελούν κομμάτι του πολιτισμού αυτού και χρησιμοποιούνται για να κατασκευαστεί και να τεθεί σε λειτουργία ένα τεχνικό έργο. Καθίσταται λοιπόν σαφές ότι η καταλληλότητα και η ορθή χρήση των υλικών αυτών, καθορίζουν την λειτουργική και οικονομική επιτυχία του έργου. Η πλήρης γνώση των ιδιο...