«Πλάθοντας Σύμπαντα» Διερευνώντας δημιουργικά τον κόσμο των Μικρών Θαυμάτων του Χ. Χ. Μουνιόθ Ρενχέλ με όχημα τον Νέο Αισθητισμό.

"Creating Universes" Creatively exploring the world of Small Miracles of J.J. Muñoz Rengel using New Aestheticism as a vehicle. (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΙΑΛΑΝΤΖΗ
 3. Δημιουργική Γραφή (ΔΓΡ)
 4. 18 Φεβρουαρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 97
 7. Παλαιολόγος, Κωνσταντίνος
 8. Παλαιολόγος, Κωνσταντίνος | Νικολάου, Πασχάλης | Καπλάνης, Τάσος
 9. Μικροδιήγημα, Λογοτεχνία του Φανταστικού, Νέος Αισθητισμός
 10. ΔΓΡ50 - ΘΕΩΡΙΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΓΡΑΦΗ
 11. 1
 12. 9
 13. 9
  • Η παρούσα διπλωματική εργασία επιχειρεί μία κριτική και δημιουργική ανάγνωση του Βιβλίου των μικρών θαυμάτων του σύγχρονου ισπανού συγγραφέα Χουάν Χαθίντο Μουνιόθ Ρενχέλ, υπό το πρίσμα της θεωρίας του Νέου Αισθητισμού, διερευνώντας το «σύμπαν» το οποίο δημιουργείται εντός του. Καθώς το βιβλίο αποτελεί συλλογή μικροδιηγημάτων, γίνεται αναφορά στο σχετικά νέο αυτό είδος της πεζογραφίας, το μικροδιήγημα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του. Επίσης, υπάρχουν βιβλιογραφικά στοιχεία για τον συγγραφέα, καθώς και τα χαρακτηριστικά της γραφής του η οποία εντάσσεται στη λογοτεχνία του φανταστικού. Υπάρχει ξεχωριστό κεφάλαιο για το βιβλίο, με αναφορά στα μέρη του και τα βασικά του μοτίβα, ενώ ακολουθεί εκτενέστερη ανάλυση υπό το πρίσμα της θεωρίας του Νέου Αισθητισμού. Το δημιουργικό μέρος, το οποίο παρουσιάζεται ως ξεχωριστό βιβλίο, συνομιλεί με το Βιβλίο των μικρών θαυμάτων, τόσο αναφορικά με το είδος, το μικροδιήγημα του φανταστικού, όσο και το ύφος και τα συναισθήματα τα οποία γεννώνται κατά την ανάγνωση.

  • The present thesis attempts a critical and creative reading of El libro de los pequeños milagros (The book of small miracles) of the contemporary Spanish writer Juan Jacinto Muñoz Rengel, from the perspective of the New Aestheticism, exploring the “universe” which is created within it. As the book is a collection of short stories, a special reference is made to this relatively new kind of narration and its special features. There are also biographical data about the author, as well as characteristics of his writing, which can be classified as part of the Literature of the Fantastic. A chapter about the book offers an overlook on its parts and its main motifs, whilst a more extended analysis follows, from the perspective of the theory of the New Aestheticism. The creative part of the thesis, which is presented as a book, showcases an “open discussion” with The book of small miracles, regarding the literary kind, the short story of Literature of the Fantastic, as well as the literary language and the feelings that are created during the reading.

 14. Hellenic Open University
 15. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές