Η εφαρμογή των smart devices στο μάθημα της Γερμανικής γλώσσας ως ξένης γλώσσας. Μία διδακτική πρόταση

Der Einsatz von smart devices im Deutsch-als-Fremdsprachenunterricht. Ein Didaktisierungsvorschlag (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Λουκά, Χρύσα
 3. Διδακτική της Γερμανικής ως Ξένης Γλώσσας (ΓΕΡ)
 4. 11 Μαίου 2019 [2019-05-11]
 5. Ελληνικά
 6. 72
 7. Δρ. Ζέππος, Δημήτριος
 8. Ζέππος, Δημήτριος | Ρουφούζου, Αιμιλία
 9. Didaktik | smart devices | smartphones | german | teaching german | γερμανικά | έξυπνες συσκευές | διδακτική | κινητά | διδακτική πρόταση | 21st century skills | Schlüsselfertigkeiten für das 21. Jahrhundert | competencies | Kompetenzen | Deutsch als Fremdsprache | Deutsch
 10. 1
 11. 1
 12. 63
 13. Περιέχει πίνακες, γραφήματα, εικόνες, διαγράμματα, ερωτηματολόγια.
 14. Raptopoulos, Sotirios (2015): Der Einsatz von Smartphones bzw. Tablets im DaF-Unterricht . Argos: Eap.
  • Στόχος της εργασίας είναι η διερεύνηση της εφαρμογής των "έξυπνων συσκευών" στο μάθημα των Γερμανικών ως ξένης γλώσσας. Επιπροσθέτως διερευνάτε κατά πόσο μπορούν να προωθηθούν οι "δεξιότητες κλειδί" για τον 21ο αιώνα μέσα από τις "έξυπνες συσκευές" ώστε να διευκολυνθεί και να βελτιωθεί το μάθημα. Στο πρακτικό κομμάτι της εργασίας παρουσιάζεται η αντιπαράθεση μεταξύ μιας διδακτικής ενότητας χωρίς την χρήση τεχνολογικών μέσων και από την άλλη με την χρήση "έξυπνων συσκευών". Χρησιμοποιώντας την μέθοδο των ερωτηματολογίων αποδεικνύεται η αποτελεσματικότητα τους στο μάθημα των Γερμανικών.
  • Ziel der Arbeit war die Untersuchung der Effektiviτät des Einsatzes von "smart devices/ intelligenten Geräten" im Deutsch-als-Fremdsprachenunterricht, in wie weit die Schlüsselfertigkeiten für das 21. Jahrhundert durch smart devices gefördert werden können und in wie weit der Lernvorgang verbessert und erleichtert werden kann.Um dieses Ziel zu erreichen, wurden zwei Unterrichtseinheiten mit und ohne den Einsatz von intelligenten Geräten dargestellt. Ich habe die Methode von Fragebogen verwendet und laut der Antworten der Lernenden wurde die Effektivität der intelligenten Geräten im DaF-Unterricht gegenüber der nicht-technologichen Medien bestätigt.
 15. Αναφορά Δημιουργού - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές