Η Σωματικότητα και η απώλεια στον "τόπο" της Λυπιού: μια περιδιάβαση στην ποίηση της Κατερίνας Αγγελάκη-Ρουκ

The corporality and the loss in Lypiu's county: a journey through poetry of Katerina Angellaki-Rooke (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
 3. Δημιουργική Γραφή (ΔΓΡ)
 4. 09 Σεπτεμβρίου 2018 [2018-09-09]
 5. Ελληνικά
 6. 128 σελίδες
 7. Κούγκουλος, Αθανάσιος
 8. Κούγκουλος, Αθανάσιος | Μαθιουδάκης, Νικόλαος
 9. Κατερίνα Αγγελάκη-Ρουκ Katerina Angellaki-Rooke | B' μεταπολεμική ποιητική γενιά, 2h post war poetry | σωματικότητα corporality | απώλεια loss
 10. 55
 11. 45 ελληνικές βιβλιογραφικές αναφορές
 12. 21 ξενόγλωσσες βιβλιογραφικές αναφορές
 13. 0
  • Η ποίηση είναι το όχημα μέσω του οποίου ο άνθρωπος εκφράζει τα συναισθήματά του. Συναισθήματα που αφορούν την υπαρξιακή αγωνία και τη θλίψη, όταν ο άνθρωπος συνειδητοποιεί το εφήμερο. Η ποίηση της Ρουκ είναι μια ιδιαιτέρως ενδιαφέρουσα ποιητική φωνή. Ανήκει στη Β Μεταπολεμική ποιητική γενιά και εκφράζει τον θρήνο του ανθρώπου για το εφήμερο σώμα χρησιμοποιώντας διαφορετικά μοτίβα πένθους και σωματοποιώντας την ποιητική ελεγεία της ακόμα και όταν εκθειάζει ένα έξοχο ερωτικό βίωμα σε πείσμα της οχληρής επίγνωσης της απώλειάς του.
  • Poetry is the vehicle through which man expressew his feelings. Feelings that concern the existential anxiety and the sadness when man realizes the ephemeral. The poetry and the poetics of Rooke are particularly interesting case of poetic voice. She belongs in the Second Post-War poetry generation and expresses man's lament and uses various motives sapping her poetic elegy even when she exudes a superlative erotic experience in painful awareness of its loss.
 14. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές