Κατερίνα Αγγελάκη-Ρουκ, ένα οδοιπορικό για την ποίηση μέσα από τα ποιήματα ποιητικής

Katerina Anghelaki-Rouke, a journey of poetry through self-referential poems (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Δερέκα, Αρχόντω
 3. Δημιουργική Γραφή (ΔΓΡ)
 4. 27 Ιουλίου 2019 [2019-07-27]
 5. Ελληνικά
 6. 191
 7. Αραβανή, Ευαγγελία
 8. Αραβανή, Ευαγγελία | Ακριτόπουλος, Αλέξαντρος
 9. Κατερίνα Αγγελάκη-Ρουκ | Ποίηση | Ποιήματα Ποιητικής | Δημιουργική Γραφή
 10. 137
 11. 29
 12. 0
 13. Γραμμένου, Ε. (2018). Η Σωματικότητα και η απώλεια στον "τόπο" της Λυπιού: μια περιδιάβαση στην ποίηση της Κατερίνας Αγγελάκη-Ρουκ. Πάτρα: Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο. Ανάκτηση από https://apothesis.eap.gr/handle/repo/37737
  • Η παρούσα διπλωματική εργασία εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στη Δημιουργική Γραφή και επικεντρώνεται στη διερεύνηση του ποιητικού οδοιπορικού της Κατερίνας Αγγελάκη-Ρουκ μέσα από την ερμηνεία των ποιημάτων ποιητικής. Η εν λόγω ποιήτρια η οποία ανήκει στο μεταίχμιο μεταξύ της δεύτερης μεταπολεμικής ποιητικής γενιάς και της γενιάς του ‘70 καταθέτει ένα πλούσιο ποιητικό έργο και συγκαταλέγεται ανάμεσα στις σύγχρονες, κορυφαίες γυναίκες ποιήτριες. Η μέθοδος που αξιοποιήθηκε για τη μελέτη των ποιημάτων της είναι η ανάλυση περιεχομένου η οποία μας έδωσε σημαντικά στοιχεία για τη φύση και τη φυσιογνωμία του συνολικού ποιητικού της έργου και της προσωπικότητάς της. Ειδικότερα, διαπιστώθηκε ότι ο αυτοαναφορικός λόγος είναι μια από τις κυρίαρχες ισοτοπίες στη γραφή της ποιήτριας. Τα ποιήματα ποιητικής και οι αυτοαναφορές υπάρχουν σε όλες τις συλλογές, αλλά αυξάνονται και συστηματοποιούνται όσο η δημιουργός με την πάροδο του χρόνου οριστικοποιεί τις θέσεις της. Μέσα από αυτά καταθέτει μια ολοκληρωμένη, προσωπική, ποιητική αντίληψη και θεωρία η οποία εφαρμόζεται στην πράξη. Εντυπωσιακή είναι η ακρίβεια με την οποία αυτοπαρατηρείται στα ποιήματα και σχολιάζει τα εργαλεία του ποιητικού της εργαστηρίου και την εξέλιξη της ποιητικής φωνής της ως προς το ύφος, τη γλώσσα, τον ρυθμό, τη θεματολογία και την οπτική γωνία. Ξεκινά να χαρτογραφεί την ποιητική της μέσα από μυθικά προσωπεία τα οποία στην εξελικτική ποιητική της πορεία αρχίζουν να εκλείπουν, καθώς αισθάνεται σταδιακά πιο έτοιμη. Έτσι σιγά σιγά συγκροτεί το δικό της ιδιαίτερο μυθολογικό σύμπαν, τα δικά της ποιητικά σύνεργα με τα οποία θα κατορθώσει να αρθρώσει τον προσωπικό, απαράμιλλο, γυναικείο, ποιητικό λόγο χωρίς κρυπτικούς μηχανισμούς. Η έρευνητική μας, λοιπόν, δοκιμή ανέδειξε τα κυρίαρχα θεματικά της μοτίβα, όπως αυτά του έρωτα, του θανάτου, της φύσης, του σώματος, της αξίας και της λειτουργίας της ποίησης. Φάνηκε ακόμη από την ανάλυση του ποιητικού της έργου ότι η μοναδική συνταγή επιβίωσης της ποιήτριας απέναντι στις δυσκολίες και τα αδιέξοδα της ζωής και της ύπαρξης είναι η ίδια της η ποίηση και η θητεία της σε αυτή. Πρόκειται για μια ευαίσθητη οντότητα που αναζητά στήριγμα και απαντήσεις για όσα τη βασανίζουν, αλλά και την πληρότητα η οποία απουσιάζει στη βίωση της καθημερινότητας. Στο δεύτερο μέρος της παρούσας εργασίας –το δημιουργικό– παρουσίαζεται και μετασχηματίζεται με έναν πιο ελεύθερο τρόπο η αυτοαναφορικότητα της Αγγελάκη-Ρουκ μέσω της δοκιμασίας της δημιουργικότητας της ερευνήτριας πάνω στην αυτοαναφορiκότητα της ποιήτριας. Για τον σκοπό αυτό υιοθετήθηκε –όσο αυτό είναι εφικτό– ο τρόπος γραφής της όπως αυτός παρουσιάζεται στις συλλογές Της μοναξιάς διπρόσωποι μονόλογοι (2016) και Των αντιθέτων διάλογοι και με τον ανήλεο χρόνο (2018), όπου κυριαρχεί ο πεζός λόγος. Σημείο αναφοράς και περιεχομένου είναι ο διάλογος που ξεδιπλώνεται ανάμεσα στην ίδια την ποιήτρια και στα θέματα της έμπνευσής της.
  • This thesis carried out within the purposes of postgraduate curriculum studies upon Creative Writing aims to explore the poetic journey of Katerina Anghelaki-Rouke, having her self-referential poems subjected to close scrutiny. This poet, standing among the second postwar generation and the poetic generation of 70’s, presents a rich poetic work and is ranked amid the modern, famous women poets. The method of content analysis, employed for the current study, gave us important information about the nature and the physiognomy of the poet’s overall work and personality. In particular, there has been found that self-referential speech is a dominant isotopy in the poet’s writing. Poems for poetry itself and self-references exist in all collections, but they have been developed and systematized as the creator defines her positions over time. Through them the artist deposites a complete, personal, poetic concept and theory applied in practice. The most impressive is the accuracy with which she observes herself in the poems, comments the tools of her poetic laboratory and the development of her poetic voice in terms of style, language, rhythm, theme and point of view. She begins to map her poetics under the mask of myth that dwindles in the process of this evolutionary course as she progressively feels ready for it. So, she gradually sets up her own unique mythological universe and her poetic paraphernalia to articulate her personal, incomparable, female speech without any cryptic mechanisms. Our research, therefore, has highlighted the dominant thematic motifs, such as those of love, death, nature, body, value and function of poetry. Through the poetic analysis of her work there has also been traced that the unique key to survival against the difficulties and the impasses both of life and existence as well is her own poetry and the avocation of poetry. She appears to be a sensitive creature , seeking support and answers both for those things that have been tormenting her and the completeness being absent in the experience of everyday life. as well. While composing the second part of this paper–the creative one– there appears Rooke’s self-referentiality presented and transformed in a more liberal way by testing the researcher’s creativity in the poet’s self-referentiality. For this purpose, there has been adopted –as far as possible– the way of writing as presented in the collections of Loneliness two-faced monologues (2016) and The opposites dialogues with the merciless time (2018). The dialogue unfolding between the poet herself and her inspirational themes. constitute the main reference and content point.
 14. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.