Η χρήση του οπτικοακουστικού υλικού στα Δελτία Ειδήσεων της ΕΡΤ. Από την καταγραφή – αποτύπωση των γεγονότων στην τεκμηρίωση της ενημέρωσης

 1. MSc thesis
 2. ΛΟΥΒΑΡΗ, ΑΓΓΕΛΙΝΑ
 3. Σύγχρονες Δημοσιογραφικές Σπουδές (ΣΔΣ)
 4. 18 Ιουλίου 2020 [2020-07-18]
 5. Ελληνικά
 6. 109
 7. ΠΟΛΙΤΗΣ, ΠΕΡΙΚΛΗΣ
 8. ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ, ΓΡΗΓΟΡΗΣ | ΒΑΜΒΑΚΑΣ, ΒΑΣΙΛΗΣ
 9. Οπτικοακουστικό Υλικό, Δελτία Ειδήσεων, Ερευνητική Δημοσιογραφία, ΕΡΤ | Audiovisual material, Broadcasting, ERT, News
 10. 3
 11. 7
 12. 0
  • Η παρούσα διπλωματική εργασία αφορά την περίπτωση μελέτης της χρήσης του οπτικοακουστικού υλικού στα Κεντρικά Δελτία Ειδήσεων της Κρατικής Τηλεόρασης – ΕΡΤ1. Γίνεται αναφορά σε θεωρητικό επίπεδο γύρω από τα οπτικοακουστικά μέσα την ιστορική τους αναδρομή και την χρήση τους. Σύμφωνα με τις αρχές και τις τεχνικές της Ερευνητικής Δημοσιογραφίας μελετήθηκε το κατά πόσο το δελτίο της ΕΡΤ μπορεί και να οδηγεί προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση τους τηλεθεατές, το πώς και αν προβάλλεται η αντίθετη άποψη και αν το κοινό καθοδηγείται στο να πιστέψει κάτι χωρίς να δίδεται πάντα χρόνος στο να ακουστεί η αντίθετη άποψη. Εξετάζεται επίσης το αν το δελτίο της ΕΡΤ αποφεύγει τους συναισθηματισμούς και αν τελικά παραδίδεται μια αξιόλογη ποιοτικά δουλειά, κρατώντας παράλληλα μια αμερόληπτη στάση. Στόχος της εργασίας είναι να αναδείξει ότι ακόμα και ένα ποιοτικό δελτίο ειδήσεων δεν είναι απαραίτητα αμερόληπτο.
  • This thesis deals with the case study of the use of audiovisual material in the Central News Bulletins of the State Television - ERT1. Theoretical reference is made regarding audiovisual media, their historical background and their use. Under the principles and techniques of Research Journalism, ERT News has been studied in order to see if it can lead viewers in a certain direction, how and if the opposite view is projected and whether the public is guided to believe something without always giving time for the opposite view to be heard. It is also being examined whether ERT bulletin avoids emotions and whether or not a noteworthy quality project is finally delivered, with the simultaneous maintenance of an impartial view. The aim of this thesis is to show that even a quality news bulletin is not necessarily impartial.
 13. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.