Ο Τοπικός Τύπος στην Ψηφιακή Εποχή. Μελέτη περίπτωσης πέντε ιστοσελίδων τοπικών εφημερίδων: Νέα Κρήτη, Ροδιακή, Ελευθερία Μεσσηνίας, Δημοκρατική Ρόδου & Πατρίς Πύργου

Regional Press in the digital era. Case Study of five regional newspapers’ sites “Nea Kriti” (New Crete), “Rodiaki” (From Rhodes), “Eleftheria Messinias” (Freedom of Messinia), “Dimokratiki Rodou” (Democratic of Rhodes) and “Patris Pyrgou” (Home Country of Pyrgos) (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΚΟΛΛΗΤΗΡΗ, ΦΡΥΝΗ (ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ)
 3. Σύγχρονες Δημοσιογραφικές Σπουδές (ΣΔΣ)
 4. 19 Ιουλίου 2019 [2019-07-19]
 5. Ελληνικά
 6. 86
 7. ΜΠΑΚΟΥΝΑΚΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 8. ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ, ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΒΑΜΒΑΚΑΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
 9. Τοπικός Τύπος Regional Press | Ψηφιακές λειτουργίες Digital functions | Ψηφιακή Εποχή Digital Era
 10. 1
 11. 9
 12. 32
 13. Περιέχει: πίνακες, εικόνες και γραφήματα
 14. Bird M., Hammersley M., Gomm R. & Woods P. (1999). Εκπαιδευτική Έρευνα στην Πράξη. Εγχειρίδιο Μελέτης (μτφρ. Ε. Φράγκου). Πάτρα: ΕΑΠ
  • Η εργασία μελετάει τις περιπτώσεις των πέντε μεγαλύτερων σε αναγνωσιμότητα ελληνικών ειδησεογραφικών ιστοσελίδων περιφερειακών εφημερίδων (Νέα Κρήτη, Ροδιακή, Ελευθερία Μεσσηνίας, Δημοκρατική Ρόδου και Πατρίς Πύργου) και τη μετάβασή τους στην ψηφιακή εποχή, μέσω εμπειρικής έρευνας και ποσοτικής ανάλυσης της χρήσης των σαράντα βασικότερων ψηφιακών λειτουργιών καθώς και της παρουσίας τους στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης.
  • The paper examines the cases of the five largest (in readability) regional newspapers’s sites “Nea Kriti” (New Crete), “Rodiaki” (From Rhodes), “Eleftheria Messinias” (Freedom of Messinia), “Dimokratiki Rhodou” (Democratic of Rhodes) and “Patris Pyrgou” (Home Country of Pyrgos) and their transition to the digital era through empirical research and quantitative analysis of the use of forty basic digital functions and also their presence in Social Media.
 15. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα