«Οργανοπαίκτες: Μαθαίνω τις κατηγορίες των μουσικών οργάνων και τις ιδιότητες του ήχου μέσω Ψηφιακής Αφήγησης. Μια διδακτική παρέμβαση με αφορμή το μάθημα της Μουσικής στην Ειδική Αγωγή»

“Instrumentalists. I am learning the categories of musicians instruments and the properties of sound through Digital Storytelling. A teaching intervention on the occasion of the lesson of Music in Special Education” (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΣΙΑΣΙΩΤΗ
 3. Δημιουργική Γραφή (ΔΓΡ)
 4. 17 Φεβρουαρίου 2024
 5. Ελληνικά
 6. 79
 7. ΘΑΡΡΕΝΟΣ ΜΠΡΑΤΙΤΣΗΣ
 8. ΘΑΡΡΕΝΟΣ ΜΠΡΑΤΙΤΣΗΣ | ΣΩΤΗΡΙΑ ΚΑΛΑΣΑΡΙΔΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΤΕΡΙΔΟΥ
 9. Ψηφιακή Αφήγηση, Μουσική, Ειδική Αγωγή, Κατηγορίες Μουσικών Οργάνων, Ιδιότητες του Ήχου, Εναλλακτική Επικοινωνία
 10. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΓΡΑΦΗΣ
 11. 3
 12. 25
 13. 13
  • Η παρούσα διπλωματική εργασία συνδυάζει την Ειδική Μουσικόπαιδαγωγική και την Ψηφιακή Αφήγηση. Συγκεκριμένα παρουσιάζει μία πρόταση για το πως μπορεί ένας μουσικοπαιδαγωγός της ειδικής αγωγής να διδάξει στα παιδιά  τις κατηγορίες των μουσικών οργάνων και τις ιδιότητες του ήχου μέσω της Ψηφιακής Αφήγησης. Η εργασία αποτελείται από δύο μέρη: το θεωρητικό και το ερευνητικό. Η ψηφιακή ιστορία «Οργανοπαίκτες» στηρίζεται στην έρευνα της προπτυχιακής εργασίας της εκπαιδευτικού, με τίτλο Οικογένεια Μπαρούτα. Λαϊκοί Οργανοπαίκτες των Τρικάλων. Μέσα από τις ιστορίες του παρελθόντος τα παιδιά ανακαλύπτουν τα μουσικά όργανα, των ήχο τους, αλλά και των λαϊκό πολιτισμό της περιοχής των Τρικάλων και της Θεσσαλίας. Συγκεκριμένα μέσα από την παρουσίαση της ψηφιακής ιστορίας, οι μαθητές έρχονται σε επαφή με την βιογραφία μιας οικογένειας οργανοπαικτών που δρουν στην περιοχή των Τρικάλων.  Ανακαλύπτουν τα μουσικά όργανα, τα ηχοχρώματα και γενικότερα τις ιδιότητες του ήχου τους, αλλά και το παραδοσιακό οργανολόγιο, την κουλτούρα και τον πολιτισμό αυτής της περιοχής. Επιπρόσθετα, τα παιδιά έρχονται σε επαφή με την τεχνολογία της ψηφιακής αφήγησης, αλλά και με τον εναλλακτικό τεχνολογικό εξοπλισμό της IDEASIS για άτομα με αναπηρία. Οι μαθητές και οι μαθήτριες μέσω της συγκεκριμένης ερευνητικής πρότασης καλλιεργούν την αισθητική, το ομαδικό πνεύμα και τη δημιουργικότητα τους, οξύνουν την φαντασία τους, την κριτική τους ικανότητα και την αυτοπεποίθηση τους. Τέλος η έρευνα εφαρμόζεται στο Ειδικό Δημοτικό και στο Ε.Ε.Ε.ΕΚ. Ερμιονίδας, ενώ στο τέλος παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της. 

  • This thesis combines Special Music Education and Digital Storytelling. Specifically, it presents a proposal on how a special education music educator can teach children about the categories of musical instruments and the properties of sound through Digital Narrative. The paper consists of two parts: the Theoretical and the Exploratory. The Digital Story Instrumentalists is based on the research from the researcher's undergraduate thesis, entitled "BAROUTA FAMILY. FOLK ORGANISTS OF TRIKALA". Through the stories of the past, the children discover the musical instruments, their sound and the folk culture of the region of Trikala and Thessaly. Specifically, through the presentation of the digital history, the students come into contact with the biography of a family of instrument makers who are active in the region of TrikalaThey discover the musical instruments, the timbres and the properties of their sound in general, as well as the traditional instrumentation, culture and culture of this region. In addition, the children come into contact with the technology of digital storytelling, but also with the alternative technological equipment of Ideasis for people with disabilities. Through this research proposal, students cultivate their aesthetics, team spirit and creativity, sharpen their imagination, their critical faculties and their self-confidence. Finally, the research is applied in the Special Primary School and the E.E.E.E.C. Ermionida, and the results are presented at the end. 

 14. Hellenic Open University
 15. Αναφορά Δημιουργού 4.0 Διεθνές