Η αξιοποίηση της ψηφιακής αφήγησης στη διδασκαλία της Ιστορίας σε μαθητή που βρίσκεται στο φάσμα του Αυτισμού

The use of digital storytelling in the teaching of history to a student on the autism spectrum (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΜΠΕΝΤΣΟΥ
 3. Δημιουργική Γραφή (ΔΓΡ)
 4. 17 Φεβρουαρίου 2024
 5. Ελληνικά
 6. 65
 7. Δρ Θαρρενός Μπράτιτσης
 8. Μενέλαος Τζιφόπουλος, Γεωργία Πατερίδου
 9. Ψηφιακή Αφήγηση, Αυτισμός, Ιστορία, Εκπαιδευτικός Παράλληλης Στήριξης
 10. Ψηφιακή Αφήγηση και Εκπαίδευση ΔΓΡ63
 11. 6
 12. 56
 13. 50
  • Η παρούσα εργασία παρουσιάζει μια διδακτική παρέμβαση που ερευνά την αποτελεσματικότητα της ψηφιακής αφήγησης ως ένα σύγχρονο και ελκυστικό μαθησιακό εργαλείο. Συγκεκριμένα, εστιάζει στην περίπτωση μελέτης παιδιού που βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού και υποστηρίζεται από εκπαιδευτικό παράλληλης στήριξης. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στο μάθημα της ιστορίας Α΄Γυμνασίου και ερευνάται η σχέησ της απομνημόνευσης και της κατανόησης των ιστορικών όρων από τον μαθητή.

   Σε πρώτο στάδιο υπήρξε παρακολούθηση επίδοσης του μαθητή έπειτα από διδασκαλία μαθήματος μέσω του παραδοσιακού τρόπου διδασκαλίας, ο οποίος βασίζεται κυρίως στα σχολικά εγχειρίδια και στους χάρτες. Έπειτα, υπήρξε παρέμβαση από την εκπαιδευτικό παράλληλης στήριξης διδάσκοντας το ίδιο μάθημα μέσω της ψηφιακής αφήγησης χρησιμοποιώντας κόμικς και βίντεο προκειμένου να συγκριθούν τα αποτελέσματα των δύο διαφορετικών τρόπων διδασκαλίας. Τα αποτελέσματα της έρευνας αξιολογήθηκαν θετικά, υποδεικνύοντας την χρσηιμότητα της ψηφιακής αφήγησης ως διδακτικής προσέγγισης στο μάθημα της ιστορίας ιδιαίτερα στην περίπτωση παιδιού που βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού.

 14. Hellenic Open University
 15. Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές