Φερνάντο Πεσσόα, o ποιητής της ετερότητας. «Άνθρωπος σημαίνει ότι δεν αρκείσαι»

Fernando Pessoa, the poet of otherness. "Man means not settling" (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΚΑΡΟΥΝΑ
 3. Δημιουργική Γραφή (ΔΓΡ)
 4. 17 Φεβρουαρίου 2024
 5. Ελληνικά
 6. 17
 7. Συμεωνίδης, Θωμάς
 8. Ιωάννης Καναράκης, Θωμάς Συμεωνίδης, Αντιγόνη Βλαβιανού-Δετζώρτζη
 9. Φερνάντο Πεσσόα, Το Βιβλίο της Ανησυχίας, ετερωνυμία, πολλαπλός εαυτός, φαντασία.
 10. ΔΓΡ 51
 11. 02
 12. 2024
 13. Φερνάντο Πεσσόα, Το Βιβλίο της Ανησυχίας, ετερωνυμία, πολλαπλός εαυτός, φαντασία.
 14. 69
  • Το Βιβλίο της Ανησυχίας αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα έργα του Πορτογάλου συγγραφέα, Φερνάντο Πεσσόα, του οποίου σχεδόν όλο το έργο εκδόθηκε μετά τον θάνατό του. Το έργο εκδόθηκε πρώτη φορά το 1982 στην Πορτογαλία και έπειτα ακολούθησαν διάφορες εκδόσεις και αναλύσεις πάνω σε αυτό, λόγω του ιδιαίτερου τρόπου γραφής του. Η αποσπασματική γραφή του έργου και ψευδο-ημερολογιακός χαρακτήρας του αποτυπώνουν ένα έργο που επιφέρει πολλαπλές αναγνώσεις και προσεγγίσεις. Επίσης, το Βιβλίο της Ανησυχίας αποτελεί και ένα έργο μέσα από το οποίο ο αναγνώστης δύναται να προσεγγίσει τη λογοτεχνική πρακτική της ετερωνυμίας, μιας πρακτικής που αξιοποιήθηκε στο μέγιστο από τον Πεσσόα. Ο Πεσσόα, ήδη από την αρχή της συγγραφικής του πορείας δημιούργησε ετερώνυμα, ολοκληρωμένα και με δικές του βιογραφίες, ενώ στο έργο αυτό αποκαλύπτεται και η φιλοσοφία του ίδιου σχετικά με την πολλαπλότητα του εαυτού και της φαντασίας. Η φιλοσοφία αυτή δικαιολογεί την ανάγκη χρήσης της ετερωνυμίας από τον ίδιο τον συγγραφέα, ενώ δύναται να αποτελέσει και έναν τρόπο προσέγγισης του κόσμου και της πραγματικότητας.
  • The Book of Disquiet is one of the most important works of the Portuguese author, Fernando Pessoa, almost all of whose work was published after his death. The work was published for the first time in 1982 in Portugal and since there have been various editions and analyzes on it, due to its particular way of writing. The fragmentary writing of the work and its pseudo-diary character reflect a work that brings about multiple readings and approaches. Also, The Book of Disquiet is also a work through which the reader can approach the literary practice of heteronomy, a practice that was exploited to the maximum by Pessoa. Pessoa, right from the beginning of his writing career, created heteronyms, complete with their own biographies, while in this work his philosophy regarding the multiplicity of self and imagination is also revealed. This philosophy justifies the need to use heteronomy by the author himself, while it can also be a way of approaching the world and reality.
 15. Hellenic Open University
 16. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές