Αξιοποιώντας την Ψηφιακή Αφήγηση στο Γυμνάσιο μέσα από μία διδακτική πρόταση για την Πολιτική του Ελ. Βενιζέλου (1915-1920): Ανατροφοδότηση και διδακτικές προτάσεις από φιλολόγους

Using digital storytelling in High School effectively through a teaching scenario on El. Venizelo's politics (1915-1920): Feedback and proposals from teachers (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΕΛΕΝΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ
 3. Δημιουργική Γραφή (ΔΓΡ)
 4. 17 Φεβρουαρίου 2024
 5. Ελληνικά
 6. 81
 7. ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΤΖΙΦΟΠΟΥΛΟΣ
 8. Μενέλαος Τζιφόπουλος, Σωτηρία Καλασαρίδου, Γεωργία Πατερίδου
 9. Ψηφιακή αφήγηση, διδακτικό σενάριο, απόψεις εκπαιδευτικών, ιστορία.
 10. Ψηφιακή αφήγηση και εκπαίδευση ΔΓΡ65
 11. 2
 12. 40
 13. 22
 14. Η εργασία περιλαμβάνει κείμενο, εικόνες, "πίτες" στατιστικών ευρημάτων, η΄λεκτρονικούς συνδέσμους
 15. Οδηγός Δημιουργικής Γραφής David Morley-Philip Neilsen μεταφρ. Ρ. Σινοπούλου Εκδόσεις ΕΑΠ
  • Η παρούσα εργασία πραγματεύεται ζητήματα δημιουργικής γραφής και ψηφιακής αφήγησης σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο, μέσα από ένα διδακτικό σενάριο στο μάθημα της Ιστορίας της Γ΄Γυμνασίου. Ακολουθώντας μεθόδους διδακτικής της Ιστορίας, διαμορφώνεται το συγκεκριμένο σενάριο το οποίο επιδιώκει να αξιοποιήσει την ψηφιακή αφήγηση και τα οφέλη της. Η συγκεκριμένη διδακτική πρόταση δίνει την αφορμή για μία διερεύνηση των αντιλήψεων και στάσεων των εκπαιδευτικών απέναντι σε εναλλακτικές πρακτικές μάθησης και στην ένταξη της ψηφιακής αφήγησης στη διδακτική της ιστορίας.

  •  This dissertation deals with issues of creative writing and digital storytelling on a theoretical and on a practical level through a teaching scenario in the subject of History in secondary education. This scenario is formed according to history modern teaching methods and it aims at making the most of digital storytelling and its benefits.This teaching scenario gives rise to an inquiry about teachers' ideas and attitude towards alternative educational practice and towards the integration of digital storytelling in history teaching methods.

 16. Hellenic Open University
 17. Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές