«Διδασκαλία αυτοτελούς λογοτεχνικού έργου με χρήση ψηφιακής αφήγησης: Τα ψάθινα καπέλα Μαργαρίτα Λυμπεράκη»

 1. MSc thesis
 2. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
 3. Δημιουργική Γραφή (ΔΓΡ)
 4. 17 Φεβρουαρίου 2024
 5. Ελληνικά
 6. 58
 7. Ευαγγελία Μουλά
 8. Ευαγγελία Μουλά | Βακάλη Άννα | Αναστάσιος Καπλάνης
 9. αφήγηση | ψηφιακή αφήγηση | Τα ψάθινα καπέλα
 10. ΔΓΡ 63 Ψηφιακή Αφήγηση και εκπαίδευση
 11. 1
 12. 46
 13. 6
 14. Περιλαμβάνονται 2 ψηφιακές αφηγήσεις / φύλλα εργασίας/ storyboard/ρουμπρίκες αξιολόγησης
  • Η παρούσα εργασία έχει ως στόχο να ερευνήσει κατά πόσο η ψηφιακή αφήγηση μπορεί να συμβάλλει αποφασιστικά στη διδασκαλία ολόκληρου λογοτεχνικού έργου στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, στη βαθμίδα του Γυμνασίου. Ξεκινώντας από μία σύντομη επισκόπηση λογοτεχνικών θεωριών –κειμενοκεντρικών και αναγνωστικών– θα οδηγηθεί σε μία πιο αναλυτική παρουσίαση της αφηγηματολογίας ασχολούμενη με βασικές αρχές πολύ σημαντικών εκπροσώπων του χώρου αυτού για να καταλήξει να παρουσιάσει πολύ πιο αναλυτικά τον τομέα της ψηφιακής αφήγησης ο οποίος είναι και το κύριο ζητούμενο. Η μεγαλύτερη βαρύτητα αναμφισβήτητα επιχειρήθηκε να δοθεί στο Β΄ μέρος της εργασίας δηλαδή το δημιουργικό ,το οποίο άπτεται συγκεκριμένης στόχευσης που δεν είναι άλλη από τη διδασκαλία ολόκληρου λογοτεχνικού έργου –στο μάθημα της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας του Γυμνασίου– με τη συνδρομή της ψηφιακής αφήγησης. Στόχος είναι λοιπόν να αποτελέσει το εγχείρημα αυτό μία πρόταση προς τον εκπαιδευτικό της τάξης –ο οποίος θα κληθεί πλέον άμεσα μέσα από τα Νέα Προγράμματα Σπουδών να διδάξει ολόκληρο λογοτεχνικό έργο– ώστε όχι μόνο να συμπεριλάβει την ψηφιακή αφήγηση στον σχεδιασμό της διδασκαλίας του και να ζητήσει από τους μαθητές του να την εφαρμόσουν αλλά να τη δημιουργήσει πρωτίστως ο ίδιος αποκτώντας με αυτό τον τρόπο ακόμη ένα πολύτιμο, ελπίζουμε, όπλο στη φαρέτρα του. Ο όλος σχεδιασμός είναι επί χάρτου και φιλοδοξία αποτελεί η εφαρμογή του στη σχολική αίθουσα. Το λογοτεχνικό έργο που έχει επιλεγεί είναι Τα ψάθινα καπέλα της Μαργαρίτας Λυμπεράκη. Πρόκειται για ένα έργο μεταπολεμικό που ελάχιστα ωστόσο ασχολείται με την πολιτική κατάσταση της εποχής του και μας μεταφέρει στον κόσμο έφηβων κοριτσιών πολύ κοντά στην ενηλικίωση. Επιλέχθηκε λόγω της θεματικής του αφού ασχολείται με θέματα της εφηβείας.

  • This paper aims to investigate whether digital storytelling can contribute decisively to the teaching of an entire literary work in secondary education, at Junior High School level. Starting from a brief overview of text-centered and reader-based literary theories, it will be led to a more detailed presentation of storytelling dealing with basic principles of prominent representatives of this field to end up presenting the field of digital storytelling in detail, which is the subject in question. Undoubtedly, the greatest stress was attempted to be given to the second part of the work, i.e. the creative part, which is related to a specific objective which is none other than the teaching of an entire literary work - in the course of Modern Greek Literature at Junior High School level - with the assistance of digital storytelling. The aim of this project is, therefore, to be a proposal to the class teacher - who will now be required, through the New Curricula, to teach an entire literary work. Ideally, he will not only include digital storytelling in his lesson planning and ask his students to apply it but he will also be equipped to create it himself, acquiring in this way another valuable tool at his disposal as an educator. All the planning is on paper and the ambition is to implement it in the classroom. The literary work that has been chosen is The Straw Hats by Margarita Lymberakis. It is a post-war novel focusing little on the political situation of its time and mainly into the world of teenage girls very close to adulthood. It was chosen because of its theme, since it deals with issues related to adolescence.

 15. Hellenic Open University
 16. Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές